Back to top

Groepsadmin API

Algemeen

Authorization request headers

Bij elke(*) request moet een Authorization-header worden meegegeven:

Authorization: Bearer {access token}

{access token} is een OAuth-2.0 access token. Een applicatie kan dit token verkrijgen door een gebuiker door te sturen naar een speciale login-pagina op keycloak. De URL van zo’n login-pagina lijkt op https://login.scoutsengidsenvlaanderen.be/auth/realms/scouts/protocol/openid-connect/auth?client_id=groepsadmin-production-client&redirect_uri=https%3A%2F%2Fgroepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be%2Fgroepsadmin%2Fclient%2F&state=a1b...b02&nonce=abb...39b&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid. Het is niet eenvoudig deze URL juist op te bouwen, daarom gebruik je best een bililiotheek, zoals keycloak-js-bower, om de URL op te bouwen.

(*) Enkele endpoints zijn publiek. Hierbij is geen Authorization-header noodzakelijk. Het resultaat kan wel afhangen van de Authorization-header.

Om de authenticatie te testen kan je logintest.html gebruiken.

Etag response headers

De implementatie zal ETag’s voorzien. Een gebruiker kan hiermee kijken of een resource gewijzigd is.

 • Voor een GET request betekent dit dat als de resource niet gewijzigd is de gebruiker een 304 terug zal krijgen. Browsers doen dit transparant voor de gebruikers.

Redirects

Er worden geen redirects gebruikt, omdat dit problemen geeft met CORS-requests.

Datums

Alle datum-velden ondersteunen enkel het ISO8601 formaat.

Errors

Status codes

Zoals het hoort gebruiken we de volgende HTTP status codes:

Code Reason phrase
200 Request OK
201 Resource created
304 Not modified
400 Bad request
401 Unauthorized request
404 Resource was not found
50x Inernal server error

Formaat

{
 "id": "unieke_id_voor_deze_foutmelding",
 "titel": "{titel van het fout bericht}",
 "beschrijving": "{Gebruiksvriendelijke beschrijving van de fout}",
 "details": [ //Optioneel
  {
   "titel": "{titel van het fout bericht}",
   "beschrijving": "{Gebruiksvriendelijke beschrijving van de fout}",
   "veld": "sectie.veldnaam", //optioneel referentie naar het veld dat met de fout te maken heeft
  }, ...
 ],
 "links": [
  {
   "rel": "help",
   "href": "http://wiki.svg.be/..",
   "method": "GET",
  },
  {
   "rel": "force",
   "method": "POST",
   "href": "https://ga.svg.be/rest/lid/gaid/forceer?geboortedatum=2009-01-21"
  }
 ],
 "aangepast": "2015-06-04T08:34:41.823Z"
}

Dynamische velden

Op verschilende plaatsen van de groepsadministratie gebruiken we formulieren waarvan de velden door een andere gebruiker gedefinieerd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval met de persoonseigen gegevens of de groepseigen velden.

Dit houdt in dat de server niet alleen de waardes moet doorsturen, maar ook de eigenschappen en hoe ze gestructureerd en weergegeven moeten worden.

We kiezen ervoor om de waarden en de structuur los te koppelen. Dit omdat ze een ander gedrag hebben. De waarden zijn door andere momenten en door andere partijen te wijzigen dan de structuur.

Hieronder een voorbeeld bij een GET op een lid. Bij een GET op een groep wordt enkel het schema getoond.

"schema": {
  "velden": [
    {
      "links": [],
      "id": "d5f75b320dc7de39010dca243a830129",
      "aangepast": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00",
      "type": "tekst",
      "label": "Opmerkingen",
      "beschrijving": "",
      "kanGebruikerWijzigen": true,
      "kanLeidingWijzigen": false,
      "verplicht": false,
      "kanLidWijzigen": false,
      "sort": 0,
      "deletedTimestamp": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00"
    },
    {
      "links": [],
      "id": "d5f75e2340fc9dac014102187b4e2a68",
      "aangepast": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00",
      "type": "vinkje",
      "label": "helpen op evenementen",
      "beschrijving": "",
      "kanGebruikerWijzigen": false,
      "kanLeidingWijzigen": false,
      "verplicht": false,
      "kanLidWijzigen": false,
      "sort": 0,
      "deletedTimestamp": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00"
    },
    {
      "links": [],
      "id": "40288144535b694a01535b6adb2c0003",
      "aangepast": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00",
      "type": "lijst",
      "label": "Dit is een lijst",
      "kanGebruikerWijzigen": false,
      "kanLeidingWijzigen": false,
      "verplicht": false,
      "kanLidWijzigen": false,
      "sort": 0,
      "keuzes": [
        "Lijstwaarde1",
        "Lijstwaarde2"
      ],
      "deletedTimestamp": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00"
    }
  ],
  "aanpasbaarDoorGebruiker": "false"
},
"waarden": {
  "d5f75b320dc7de39010dca243a830129": "",
  "d5f75e2340fc9dac014102187b4e2a68": "true",
  "40288144535b694a01535b6adb2c0003": "Lijswaarde1"
}

Hoe zit het ineen?

Op het eerste niveau wordt er altijd de scheiding gemaakt tussen de waarden en het schema.

De waarden

De waarden is een zeer simpel die voor elk input-veld zijn id bevat en de corresponderende waarde. Dit is ook de structuur die terug naar de server geduwd wordt wanneer het veld wordt ingevuld.

Het schema

Het schema bepaald de structuur en het type van de velden. Er zijn twee soorten velden: input-velden en structuur-velden. Het schema is ook de structuur die gebruikt wordt door de formulieren die de dynamische velden definieren.

Input-velden

Een input veld is gebonden aan een mogelijke input die in de waarden structuur terug te vinden is.

We definieren de volgende types input-velden:

 • tekst: Een tekstveld

 • vinkje: Een vinkje (waarde true of false)

 • lijst: Een keuzeveld, de mogelijke opties vind je terug in bij keuzes.

 • email: Een e-mailveld

De volgende attributen zijn gedefinieerd op input-velden:

 • id: verplicht

 • label: korte tekst die het veld definieert verplicht

 • beschrijving: langere tekst altijd weergegeven in de buurt van het veld kan een subset van html bevatten optioneel

 • meer-info: Nog meer info over dit veld. Kan html bevatten en getoond worden als een link die uit kan klappen of een hover tooltip. optioneel optioneel default false

 • kanLeidingWijzigen: Bepaald of de leiding dit veld kan wijzigen.

 • kanLidWijzigen: Beapaald of het lid zelf het veld kan wijzigen.

 • kanGebruikerWijzigen": true, //kan de gebruik die op dit moment aangeld is dit gegeven aanpassen

 • keuzes: De array van mogelijke opties bij een lijst verplicht voor lijst, anders niet toegelaten

Structuur-velden

De structuur velden zorgen dat de input-velden gestructureerd kunnen worden.

 • groep groepeert een aantal velden. Het kan de volgende attributen bevatten:
  • label: De titel/korte tekst voor de groep optioneel
  • beschrijving: Een langere tekst over de velden in de groep. kan ook html bevatten zoals bij input-velden optioneel
  • velden: Een array met de velden van de groep. Deze kunnen op zich terug van het type groep zijn! verplicht

API testen

Om de API te testen kan je apitest.html gebruiken.

Meer lezen

Overzicht

Overzicht

Overzicht opvragen
GET/

Dit enpoint is publiek. Er is hier geen Authentication-header nodig.

De endpoints in de response worden bepaald door de algemene rechten van de gebruiker. “ledenlijst” wordt enkel teruggegeven voor gebruikers met leesrecht op anderen.

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
[
 {
  "rel": "profiel",
  "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid/profiel",
  "method": "GET",
  "secties": []
 },
 {
  "rel": "groepen",
  "href": "/groepsadmin/rest-ga/groep",
  "method": "GET",
  "secties": []
 },
 {
  "rel": "functies",
  "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie",
  "method": "GET",
  "secties": []
 },
 {
  "rel": "ledenlijst",
  "href": "/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst",
  "method": "GET",
  "secties": []
 }
]

Leden

Secties

Al deze endpoints (behalve GET op /lid) gebruiken dezelfde strucuur voor requests (waar van toepassing) en responses. Deze requests en responses bestaan uit een aantal secties:

Sectie Omschrijving
id Het ID van het lid
aangepast Een timestamp van de laatste aanpassing
persoonsgegevens Algemene persoonsgegevens
vgagegevens Gegevens die enkel door de VGA beheerd worden
verbondsgegevens Gegevens die beheerd worden door het verbond
email Het emailadres van het lid
gebruikersnaam De gebruikersnaam van het lid
adressen De adressen van het lid
contacten De contacten van het lid
groepseigenVelden De groepseigenvelden en gegevens van het lid in de groep met dit groepsnummer (opgedeeld per groep)
functies De functies van het lid (zowel groepseigenfuncties als verbondsfuncties)
links Verwijzingen naar gerelateerde resources

Leden

Overzicht opvragen
GET/lid

Dit is nog niet geïmplementeerd.

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/lid
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 links: [
  {
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid",
   "method": "POST",
   "rel": "create"
  },
  {
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid/profiel",
   "method": "GET",
   "rel": "profiel"
  }
 ]
}

Lid aanmaken
POST/lid

Example URI

POST https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/lid
Request
HideShow

De inhoud van deze request komt overeen met de response bij GET op /lid/{id}.

Verplichte secties: persoonsgegevens, adressen, email en functies - Hierbij moet functies exact één functie bevatten.

Optionele secties: groepseigenVelden, contacten en vgagegevens

Genegeerde secties: id, aangepast, links en gebruikersnaam

Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze request is hetzelfde als bij de response voor `GET` op
// `/lid/{id}` voor het aangemaakte lid.
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze response is hetzelfde als bij `GET` op `/lid/{id}`
// voor het aangemaakte lid.

Lid

Lid opvragen
GET/lid/{id}

Als een lid in een ledenlijst of in een zoekresultaat van een gebruiker staat, dan mag je aannemen dat de gebruiker ook leesrechten heeft op dat lid. Elke ingelogde gebruik heeft ook leesrechten op zijn eigen profiel.

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/lid/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

ID van het lid - Het id profiel kan gebruikt worden om te verwijzen naar het lid dat overeenkomt met de ingelogde gebruiker: /lid/profiel

Response  200
HideShow

Deze secties bepalen welke onderdelen van het lid aangepast kunnen worden door de huidige gebruiker.

Lid-id’s

Bij samengevoegde leden zullen beide lid-id’s blijven werken, maar naar dezelfde resource leiden.

Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": "d5f75b320b812440010b8127f95f4db4",
 "aangepast": "2014-04-30T13:16:34+00:00",
 "persoonsgegevens" : {
  "geslacht": "m",
  "GSM": "0123/456.789",
  "beperking": false,
  "verminderdlidgeld": false,
  "rekeningnummer": "BE68 5390 0754 7034"
 },
 "vgagegevens" : {
  "voornaam": "Baden",
  "achternaam": "Powell",
  "geboortedatum": "1857-02-22"
 },
 "verbondsgegevens": {
  "lidnummer": "1857012301234",
  "klantnummer": "I127872",
  "lidgeldbetaald": true,
  "lidkaartafgedrukt": true
 },
 "gebruikersnaam": "lukasvo",
 "adressen": [
  {
   "id": "d5f75e23385c5e6e0139493b84fe0352",
   "land": "BE",
   "postcode": "9000",
   "gemeente": "Gent",
   "straat": "Zondernaamstraat",
   "giscode": "0160",
   "nummer": "1",
   "bus": "",
   "telefoon": "012345678",
   "postadres": true,
   "omschrijving" : "adres papa",
   "status": "NORMAAL",
   "positie": {
    "lat" : 51.166969,
    "lng" : 4.462271
   }
  }
 ],
 "contacten": [
  {
   "id": "d5f75e23385c5e6e0139493b84fe0abc",
   "voornaam": "Henrietta",
   "achternaam": "Smyth",
   "rol": "Moeder",
   "adresId": "d5f75e23385c5e6e0139493b84fe0352",
   "gsm" : "0499 12 34 56",
   "email": null
  }
 ],
 "email": "b.powell@example.com",
 "functies": [
   {
    "groep": "A3143G",
    "functie": "d5f75e23385c5e6e0139493b8546035e",
    "begin": "2014-01-01",
    "einde": "2014-03-02"
    "links": [
     {
      "href": "/groepsadmin/rest-ga/groep/A3143G",
      "rel": "groep",
      "method": "GET"
     }, {
      "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e23385c5e6e0139493b8546035e",
      "rel": "functie",
      "method": "GET"
     }
    ]
   }
 ],
 "groepseigenVelden": {
  "A1301G": {
   "schema": [],
   "waarden": {}
  },
  "O1504G": {
   "schema": [
    {
     "links": [],
     "id": "d5f75b320dc7de39010dca243a830129",
     "aangepast": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00",
     "type": "tekst",
     "label": "Opmerkingen",
     "beschrijving": "",
     "kanLeidingWijzigen": false,
     "verplicht": false,
     "kanLidWijzigen": false,
     "sort": 0,
     "deletedTimestamp": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00"
    },
    {
     "links": [],
     "id": "d5f75e2340fc9dac014102187b4e2a68",
     "aangepast": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00",
     "type": "vinkje",
     "label": "helpen op evenementen",
     "beschrijving": "",
     "kanLeidingWijzigen": false,
     "verplicht": false,
     "kanLidWijzigen": false,
     "sort": 0,
     "deletedTimestamp": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00"
    },
    {
     "links": [],
     "id": "40288144535b694a01535b6adb2c0003",
     "aangepast": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00",
     "type": "lijst",
     "label": "Dit is een lijst",
     "kanLeidingWijzigen": false,
     "verplicht": false,
     "kanLidWijzigen": false,
     "sort": 0,
     "keuzes": [
     "Lijstwaarde1",
     "Lijstwaarde2"
     ],
     "deletedTimestamp": "2016-03-10T12:36:45.132+01:00"
    }
   ],
   "waarden": {
    "d5f75b320dc7de39010dca243a830129": "",
    "d5f75e2340fc9dac014102187b4e2a68": "true",
    "40288144535b694a01535b6adb2c0003": "Lijswaarde1"
   }
  }
 },
 "links": [
  {
   "rel": "self",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid/d5f75b320b812440010b8127f95f4db4",
   "method": "GET"
  },
  {
   "rel": "update",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid/d5f75b320b812440010b8127f95f4db4",
   "method": "PATCH",
   "secties": ["persoonsgegevens", "gebruikersnaam", "vgagegevens", "adressen", "email", "functies.A3143G", "groepseigenVelden.A1301G"]
  }
 ]
}

Lid bewerken
PATCH/lid/{id}

 • In de secties (van de link met "rel": "update") in het GET request van een lid wordt opgelijst welke secties aangepast mogen worden door de ingelogde gebruiker.

 • Weggelaten secties worden als niet aangepast beschouwd.

 • Het opladen van een sectie die niet kan bewerkt worden door de ingelogde gebruiker resulteert in een foutmelding van de server.

Optionele secties: gebruikersnaam, persoonsgegevens, adressen, contacten, email, functies, groepseigen, vgagegevens en groepseigenVelden.*

Genegeerde secties: id, aangepast en links

Voor de sectie adressen:

 • Adressen worden gecorreleerd aan de hand van de id.

 • Een id niet opladen is een adres verwijderen.

 • Een adres zonder id toevoegen is een nieuw adres.

 • Belgische adressen moeten een gis code hebben. (Hoe giscode ophalen???)

 • De status kan niet ingesteld worden.

Voor de sectie email:

 • Is soms wijzigbaar en soms niet, goed kijken naar de secties in de links topic.

Voor de sectie functies:

 • Een functie-instantie heeft geen id veld. Het wordt uniek gekenmerkt door de combinatie van de velden functie, groep en begin.

 • Een functie-instantie toevoegen kan door een functie-instatie toe te voegen met begin != null. begin zal door de server worden ingevuld op de huidige timestamp maar je geeft best een datetime mee.

 • Een functie-instantie stopzetten kan door een bestaande niet beeindigde functie-instantie opladen met einde != null. Je mag dus datum invullen, maar de server zal hier geen rekening mee houden.

 • Om te bevestigen dat de functie-instantie stopgezet wordt moeten we een parameter bevestig met daarin een boolean toevoegen aan de request URL.

 • Er word dus enkel naar de combinatie van functie, groep en begin gekeken. Alle andere velden worden genegeerd. Je bent dus niet verplicht om telkens alle functies terug te sturen naar de server als je er een enkele wil aanpassen.

Voor de sectie groepseigenVelden:

 • Groepseigen velden worden gecorreleerd aan de hand van een id.

 • Er wordt enkel gekeken naar het id veld en het waarde veld. Alle andere velden worden genegeerd.

 • Een veld dat niet schrijfbaaris en toch opgeladen wordt, wordt genegeerd.

 • Als een gegeven niet opgeladen wordt wordt het als onveranderd beschouwd.

 • Meer info over de eigenschappen van groepseigen velden kan gevonden worden in de documentatie van de dynamische velden.

Example URI

PATCH https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/lid/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

ID van het lid - Het id profiel kan gebruikt worden om te verwijzen naar het lid dat overeenkomt met de ingelogde gebruiker: /lid/profiel

Request
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze request is hetzelfde als bij de response voor `GET`
// op `/lid/{id}`.
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze response is hetzelfde als bij `GET` op `/lid/{id}`.
Response  400
HideShow

Als de ingelogde gebruiker niet bevestigd heeft (bij het aanpassen van functies).

Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "boodschap": "De functie Open Kamp Leiding schrappen voor Tinus Van Langendonck",
 "vraag": "Ben je zeker?",
 "link": "https://ga.be/groepsadmin/rest-ga/lid/profiel?bevestig=true"
}

E-mail

Als voor een gebruiker in het resultaat van het opvragen van een lid een verwijzing staat naar het e-mailen, mag je aannemen dat die gebruiker dat lid mag e-mailen.

E-mail sturen
POST/lid/{id}/mail

Example URI

POST https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/lid/id/mail
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

ID van het lid - Het id profiel kan gebruikt worden om te verwijzen naar het lid dat overeenkomt met de ingelogde gebruiker: /lid/profiel/mail

Request
HideShow
Headers
Content-Type: multipart/form-data, boundary=AaB03x
Body
--AaB03x
Content-Disposition: form-data; name="sjabloon"
Content-Type: application/json

{
  "bcc": "bp@gmail.com",
  "vanGroep": "X1234Y",
  "replyTo": "bp@sgv.be",
  "inhoud": "Hello world!",
  "onderwerp": "Test",
  "van": "BP",
  "bestemming": {
    "lid": true,
    "contacten": true,
    "groepseigenGegevens": []
  }
}

--AaB03x--
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "gelukt": [
  "bp+sent@sgv.be"
 ],
 "mislukt": {}
}
Response  202
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "boodschap": "Je staat op het punt te e-mailen naar Tinus Van Langendonck.",
 "vraag": "Ben je zeker?"
}

Individuele steekkaart

Individuele steekkaart opvragen
GET/lid/{id}/steekkaart

Als voor een gebruiker in het resultaat van het opvragen van een lid een link staat naar de individuele steekkaart, mag je aannemen dat die gebruiker de individuele steekakaart mag opvragen.

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/lid/id/steekkaart
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

ID van het lid - Het id profiel kan gebruikt worden om te verwijzen naar het lid dat overeenkomt met de ingelogde gebruiker: /lid/profiel/steekkaart

Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
  "links":[
    {
      "rel":"self",
      "href":"/groepsadmin/rest-ga/lid/d5f75b320db2ee17010db2f429ef0a97/steekkaart",
      "method":"GET",
      "secties":{
      }
    },
    {
      "rel":"self",
      "href":"/groepsadmin/rest-ga/lid/d5f75b320db2ee17010db2f429ef0a97/steekkaart",
      "method":"PATCH",
      "secties":{
      }
    },
    {
      "rel":"lid",
      "href":"/groepsadmin/rest-ga/lid/d5f75b320db2ee17010db2f429ef0a97",
      "method":"GET",
      "secties":{
      }
    }
  ],
  "id":"d5f75b320db2ee17010db2f429ef0a97",
  "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.916+01:00",
  "gegevens":{
    "schema":{
      "velden":[
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463a56ef01463cedcdb00003",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.916+01:00",
          "type":"lijst",
          "label":"Ouder of voogd?",
          "beschrijving":"* bij leden die verblijven in een instelling kan het moeilijk zijn om deze formulieren door ouders of voogd te laten invullen; in dat geval kan ook een opvoeder de gegevens invullen.",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":139,
          "keuzes":[
            "ouder",
            "voogd",
            "ikzelf (voor meerderjarigen)",
            "opvoeder*"
          ]
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e4610ed0201461f1523c6001c",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Andere beperkingen of zorgen:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":17
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de01463916d21b00e8",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"lijst",
          "label":"Bloedgroep:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":29,
          "keuzes":[
            "O+",
            "O-",
            "A+",
            "A-",
            "B+",
            "B-",
            "AB+",
            "AB-",
            "onbekend"
          ]
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de0146391a3b4800ed",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Zo ja, op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal):",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":34
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de0146391b5df600ef",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit zo snel mogelijk hier aan te passen.",
          "beschrijving":"Vergeet niet de Kids-Id, EID of ISI-kaart, mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten.",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":136,
          "keuzes":[
            ""
          ]
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de014639188d5400ea",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"Aanvullende opmerkingen",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":31
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e4610ed0201461f01ebc70012",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"Adres en bereikbaarheid",
          "beschrijving":"Wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen)?",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":3
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463a56ef01463cebc8be0001",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"Bevestiging",
          "beschrijving":"Ik verklaar dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn. Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp na te kijken.",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":137
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e4610ed0201461f0312090014",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"Deelname aan activiteiten",
          "beschrijving":"Zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten. Onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ).",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":10
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463a56ef01463d07711e000f",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"INDIVIDUELE STEEKKAART",
          "beschrijving":"Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. <br>Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg. <br>Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze onmiddellijk aan te passen. <br><br>Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten invullen door de ouders of voogd van alle leden. Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken. Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig.",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":1
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e4610ed0201461f119f740016",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Zo neen, deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":11
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463a56ef01463cfac643000c",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"Engagement",
          "beschrijving":"Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut wenselijk dat ouders en leiding contact met elkaar opnemen.Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen.",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":134
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e4610ed0201461f15b3fe001d",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"Medische informatie",
          "beschrijving":"Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":18
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de0146391abdd000ee",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Zo ja, andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":35
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e4610ed0201461f1464ef001a",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Bij hygiëne:",
          "beschrijving":"(vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …)",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":15
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e4610ed0201461f14d9de001b",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Bij sociale omgang:",
          "beschrijving":"(vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …)",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":16
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de0146390e395900e2",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"lijst",
          "label":"Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen: *",
          "beschrijving":"* gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":19,
          "keuzes":[
            "nee",
            "ja"
          ]
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e4610ed0201461f026f8e0013",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie:",
          "beschrijving":"(vb. regeling echtscheiding)",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":8
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463a56ef01463d0240f5000d",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst",
          "label":"Eventueel naam van verblijfsinstelling:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":9
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e4610ed0201461f1204140017",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"eventuele reden:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":12
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de0146390f8cb000e3",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Info over noodzakelijke aanpak bij deze aandoening:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":24
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de0146391800f100e9",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst",
          "label":"Onze huisarts: naam en telefoon:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":30
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de014639190ebb00eb",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"lijst",
          "label":"Onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het groepsblad, op een website van scouting, ...:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":32,
          "keuzes":[
            "ja",
            "nee"
          ]
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de01463912fadd00e6",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"lijst",
          "label":"Onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus):",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":27,
          "keuzes":[
            "ja",
            "nee"
          ]
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de01463907763900e1",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst",
          "label":"Telefoon/gsm:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":5
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de01463913fa7600e7",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst",
          "label":"Zo ja, in welk jaar?",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":28
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de0146391124af00e5",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Zo ja, welk?",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":26
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de01463905280100de",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Zo ja, welke?",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":23
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463a56ef01463cec788d0002",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst",
          "label":"Voornaam en naam:",
          "beschrijving":"Wie vult deze steekkaart in?",
          "verplicht":true,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":138
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e46f060b2014720df14c607c2",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Voornaam, naam en tak van broers of zussen in dezelfde groep:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":7
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e46f060b2014720e22ec507c3",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"Attest van de arts",
          "beschrijving":"Dit is een bijlage aan de individuele steekkaart voor het toedienen van medicatie: <a href="https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/publicaties/virtueel_boekenrek/individuele_steekkaart_extras/individuele_steekkaart_dokterattest_medicatie_20110210.pdf">hier downloaden </a>",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":21
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e46f060b201473541be3907e9",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"",
          "beschrijving":"Is er bijzondere aandacht nodig om risico's te voorkomen? Zo ja, onderstaande velden invullen:",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":13
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e46f060b201473544c5fd07ea",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"",
          "beschrijving":"Zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …)?",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":22
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e46f060b2014735469a1b07eb",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"",
          "beschrijving":"Onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen.",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":25
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e46f060b2014735529c5007ec",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"groep",
          "label":"",
          "beschrijving":"Zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat toestaan binnen de visie van scouting?",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":33
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e480b9aa901480c7fb70100de",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst_meerdere_lijnen",
          "label":"Bij sporten:",
          "beschrijving":"(vb. zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …)",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":14
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e480b9aa901481224fea601cd",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst",
          "label":"Functie (indien van toepassing)",
          "beschrijving":"Eventueel voor kinderen die in een instelling verblijven.",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":6
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e480b9aa901481227773101cf",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"tekst",
          "label":"Naam:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":false,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":4
        },
        {
          "links":{
          },
          "id":"d5f75e1e463384de01463901e13c00dc",
          "aangepast":"2017-03-02T12:05:12.917+01:00",
          "type":"lijst",
          "label":"Onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen:",
          "beschrijving":"",
          "verplicht":false,
          "kanLeidingWijzigen":false,
          "kanLidWijzigen":true,
          "kanGebruikerWijzigen":true,
          "sort":20,
          "keuzes":[
            "nee",
            "ja: zeker bijlage doktersattest medicatie aan de leiding bezorgen!"
          ]
        }
      ],
      "aanpasbaarDoorGebruiker":false
    },
    "waarden":{
      "d5f75e1e463384de0146390e395900e2":null,
      "d5f75e1e463a56ef01463cfac643000c":null,
      "d5f75e1e4610ed0201461f1204140017":null,
      "d5f75e1e4610ed0201461f026f8e0013":null,
      "d5f75e1e463384de01463913fa7600e7":null,
      "d5f75e1e480b9aa901480c7fb70100de":null,
      "d5f75e1e463384de0146391b5df600ef":null,
      "d5f75e1e463384de01463901e13c00dc":null,
      "d5f75e1e463384de0146391124af00e5":null,
      "d5f75e1e463384de01463907763900e1":null,
      "d5f75e1e463384de01463912fadd00e6":null,
      "d5f75e1e46f060b201473544c5fd07ea":null,
      "d5f75e1e463a56ef01463cebc8be0001":null,
      "d5f75e1e463384de0146391800f100e9":null,
      "d5f75e1e46f060b2014720df14c607c2":null,
      "d5f75e1e463384de014639188d5400ea":null,
      "d5f75e1e4610ed0201461f0312090014":null,
      "d5f75e1e46f060b2014720e22ec507c3":null,
      "d5f75e1e480b9aa901481227773101cf":null,
      "d5f75e1e463384de0146391a3b4800ed":null,
      "d5f75e1e463384de0146390f8cb000e3":null,
      "d5f75e1e46f060b2014735469a1b07eb":null,
      "d5f75e1e46f060b2014735529c5007ec":null,
      "d5f75e1e4610ed0201461f14d9de001b":null,
      "d5f75e1e4610ed0201461f01ebc70012":null,
      "d5f75e1e4610ed0201461f1464ef001a":null,
      "d5f75e1e463384de0146391abdd000ee":null,
      "d5f75e1e4610ed0201461f1523c6001c":null,
      "d5f75e1e4610ed0201461f15b3fe001d":null,
      "d5f75e1e463384de01463916d21b00e8":null,
      "d5f75e1e4610ed0201461f119f740016":null,
      "d5f75e1e463384de014639190ebb00eb":null,
      "d5f75e1e463a56ef01463cec788d0002":"Tinus (via de API)",
      "d5f75e1e46f060b201473541be3907e9":null,
      "d5f75e1e480b9aa901481224fea601cd":null,
      "d5f75e1e463a56ef01463cedcdb00003":null,
      "d5f75e1e463a56ef01463d0240f5000d":null,
      "d5f75e1e463a56ef01463d07711e000f":null,
      "d5f75e1e463384de01463905280100de":null
    }
  }
}

Individuele steekkaart bewerken
PATCH/lid/{id}/steekkaart

Gebruikers kunnen enkel hu eigen individuele steekkaart aanpassen.

Example URI

PATCH https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/lid/id/steekkaart
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

ID van het lid - Het id profiel kan gebruikt worden om te verwijzen naar het lid dat overeenkomt met de ingelogde gebruiker: /lid/profiel/steekkaart

Request
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze request is hetzelfde als bij de response voor `GET`
// op `/lid/{id}/steekkaart`.
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze response is hetzelfde als bij `GET` op `/lid/{id}/steekkaart`.

Lidaanvragen

Lidaanvragen opvragen
GET/lid/aanvraag

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/lid/aanvraag
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
  "links": [
    {
      "rel": "self",
      "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid/aanvraag",
      "method": "GET",
      "secties": [ ]
    }
  ],
  "groepen": [
    // Dit deel van de response bevat de response bij `GET` op
    // `/lid/aanvraag/{id}` voor de aanvragen waar je recht op hebt.
  ]
}

Lidaanvraag aanmaken
POST/lid/aanvraag

Dit enpoint is publiek. Er is hier geen Authentication-header nodig.

Omdat de gebruiker in de meeste gevallen niet het recht heeft om de lidaanvraag op te halen, wordt er een lege response gegeven.

Example URI

POST https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/lid/aanvraag
Request
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze request is hetzelfde als de response bij `GET` op
// `/lid/aanvraag/{id}`.
Response  204

Lidaanvraag

Lidaanvraag opvragen
GET/lid/aanvraag/{id}

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/lid/aanvraag/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

ID van de aanvraag

Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "links": [
  {
   "rel": "self",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid/aanvraag/402881605a6be53",
   "method": "GET"
  },
  {
   "rel": "nieuwlidgoedkeuren",
   "href": "http://localhost:8080/groepsadmin/rest-ga/lid",
   "method": "POST"
  },
  {
   "rel": "afkeuren",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid/aanvraag/402881605a6be53",
   "method": "DELETE"
  }
 ],
 "id": "402881605a6be53c015a6be6cd5d0002",
 "aangepast": "2017-02-23T12:56:12.378+01:00",
 "groepsnummer": "A1000K",
 "opmerkingen": ":-)",
 "gebruikersnaam": "",
 "persoonsgegevens": {
  "geslacht": "man",
  "gsm": "04",
  "rekeningnummer": "BE12 3456 7890 1234"
 },
 "vgagegevens": {
  "voornaam": "Baden",
  "achternaam": "Powell",
  "geboortedatum": "2000-01-01"
 },
 "email": "tvl@s.be",
 "adres": {
  "land": "BE",
  "postcode": "1234",
  "gemeente": "Brussel",
  "straat": "???",
  "nummer": "5",
  "bus": "",
  "telefoon": "",
  "postadres": false,
  "status": "normaal",
  "omschrijving": ""
 }
}

Lidaanvraag verwijderen
DELETE/lid/aanvraag/{id}

Example URI

DELETE https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/lid/aanvraag/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

ID van de aanvraag

Response  204

Groepen

Groepen

Het is niet mogelijk om zelf een groep aan te maken. Om een groep aan te laten maken, neem je best contact op met groepsadministratie@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Groepenlijst opvragen
GET/groep

Alle groepen waar je een een functie in of rechten op hebt

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/groep
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
  "links": [
    {
      "rel": "self",
      "href": "/groepsadmin/rest-ga/groep",
      "method": "GET",
      "secties": [ ]
    }
  ],
  "groepen": [
    // Dit deel van de response bevat de response bij `GET` op
    // `/groep/{groepsnummer}` voor een aantal groepsnummers.
    {
      "links":[
       {
         "rel":"self",
         "href":"https://groepsadmin-develop.scoutsengidsenvlaanderen.net/groepsadmin/rest-ga/groep/X1027G",
         "method":"GET",
         "secties":[

         ]
       },
       {
         "rel":"inschrijven",
         "href":"https://groepsadmin-develop.scoutsengidsenvlaanderen.net/groepsadmin/lidworden?groep=X1027G",
         "method":"GET",
         "secties":[

         ]
       },
       {
         "rel":"inschrijvingen",
         "href":"https://groepsadmin-develop.scoutsengidsenvlaanderen.net/groepsadmin/rest-ga/groep/X1027G/inschrijvingen",
         "method":"GET",
         "secties":[

         ]
       },
       {
         "rel":"nieuwe groepseigen functie",
         "href":"https://groepsadmin-develop.scoutsengidsenvlaanderen.net/groepsadmin/rest-ga/functie",
         "method":"POST",
         "secties":[

         ]
       },
       {
         "rel":"statistieken",
         "href":"https://groepsadmin-develop.scoutsengidsenvlaanderen.net/groepsadmin/rest-ga/groep/X1027G/statistieken",
         "method":"GET",
         "secties":[

         ]
       }
      ],
      "id":"X1027G",
      "aangepast":"2017-09-14T15:59:10.305+02:00",
      "groepsnummer":"X1027G",
      "naam":"Personeel Secretariaat",
      "adressen":[
       {
         "id":"d5f75b320b812440010b812546550067",
         "land":"BE",
         "postcode":"2140",
         "gemeente":" Borgerhout (Antwerpen)",
         "straat":"Wilrijkstraat",
         "nummer":"45",
         "telefoon":"",
         "postadres":true,
         "status":"normaal",
         "positie":{
          "latitude":51.2129876,
          "longitude":4.42225499999995
         },
         "giscode":"6221",
         "omschrijving":""
       }
      ],
      "opgericht":"1900-01-01T00:00:00.000Z",
      "facturatieLeden":"2017-09-14T15:59:10.303+02:00",
      "facturatieLeiding":"2017-09-14T15:59:10.303+02:00",
      "rekeningnummer":"BE75 4096 5186 0151",
      "email":"",
      "website":"www.scoutsengidsenvlaanderen.be",
      "vrijeInfo":"",
      "onderliggendeGroepen":[

      ],
      "groepseigenFuncties":[

      ],
      "groepseigenGegevens":[
       {
         "id":"39a96d045cc0cb33015cc0e5113b00fd",
         "type":"vinkje",
         "label":"test",
         "beschrijving":"voor teste nieuwe GA",
         "verplicht":false,
         "kanLeidingWijzigen":false,
         "kanLidWijzigen":true,
         "sort":1
       }
      ],
      "contacten":[
       {
         "links":[
          ...
         ],
         "lid":"d5f75b320b812440010b8127fc8f4e6a",
         "functie":"d5f75b320b812440010b812553d5032e"
       },
       {
         "links":[
          ...
         ],
         "lid":"d5f75b320b812440010b812b29237152",
         "functie":"d5f75b320b812440010b812555970393"
       }
      ],
      "publiek-inschrijven":true
    }

  ]
}

Groep

Groep opvragen
GET/groep/{groepsnummer}

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/groep/groepsnummer
URI Parameters
HideShow
groepsnummer
string (required) 

Hoofdletter, vier cijfers en nog een hoofdletter

Response  200
HideShow

Afhankelijk van de rechten van de ingelogde gebruiker op de opgevraagde groep, worden sommige secties getoond of verborgen.

Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "links": [
  {
   "rel": "self",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/groep/A1000K",
   "method": "GET",
   "secties": []
  },
  {
   "rel": "self",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/groep/A1000K",
   "method": "PATCH",
   "secties": []
  },
  {
   "rel": "groepseigenfunctiesaanmaken",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie",
   "method": "POST",
   "secties": []
  },
  {
   "rel": "inschrijven",
   "href": "/groepsadmin/lidworden?groep=A1000K",
   "method": "GET",
   "secties": []
  },
  {
   "rel": "inschrijvingen",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/groep/inschrijvingen",
   "method": "GET",
   "secties": []
  },
  {
   "rel": "ledenaantallen",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/groep/ledenaantallen",
   "method": "GET",
   "secties": []
  }
 ],
 "id": "d5f75b331fe66241011fe7d0e7480001",
 "aangepast": "2017-02-16T16:56:39.270+01:00",
 "groepsnummer": "A1000K",
 "naam": "OpenKampAntwerpen",
 "adressen": [
  {
   "id": "402881ef59a6c3da0159a6c807c40002",
   "land": "BE",
   "postcode": "2140",
   "gemeente": "Borgerhout(Antwerpen)",
   "straat": "Wilrijkstraat",
   "nummer": "45",
   "bus": "",
   "telefoon": "",
   "postadres": true,
   "status": "normaal",
   "positie": {
    "latitude": 51.2091735,
    "longitude": 4.4379007
   },
   "giscode": "1204",
   "omschrijving": "6"
  }
 ],
 "opgericht": "2000-01-01T00:00:00.000+01:00",
 "rekeningnummer": "BE81068930811724",
 "email": "openkampantwerpen@scoutsengidsenvlaanderen.be",
 "website": "www.openkampantwerpen.be",
 "vrijeInfo": "",
 "groepseigenFuncties": [
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e234441ba0101444b68882026c9",
     "method": "GET",
     "secties": []
    },
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e234441ba0101444b68882026c9",
     "method": "PATCH",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75e234441ba0101444b68882026c9",
   "aangepast": "2017-02-16T16:56:42.581+01:00",
   "beschrijving": "Contact",
   "type": "groep",
   "groepen": [
    "A1000K"
   ]
  }
 ],
 "groepseigenGegevens": [
  {
   "id": "d5f75e2355269d2401552b8b94041ad4",
   "aangepast": "2017-02-16T16:56:42.776+01:00",
   "type": "tekst",
   "label": "test",
   "beschrijving": "",
   "verplicht": false,
   "kanLeidingWijzigen": true,
   "kanLidWijzigen": true,
   "kanGebruikerWijzigen": false,
   "sort": 1,
   "deletedTimestamp": "2017-02-16T16:56:42.776+01:00"
  }
 ],
 "publiek-inschrijven": true
}

Groep bewerken
PATCH/groep/{groepsnummer}

Example URI

PATCH https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/groep/groepsnummer
URI Parameters
HideShow
groepsnummer
string (required) 

Hoofdletter, vier cijfers en nog een hoofdletter

Request
HideShow

links, naam, nummer en groepseigenFuncties worden genegeerd.

Groepseigen gegevens

 • Als groepseigenGegevens niet wordt meegegeven er verandert niets.

 • Als groepseigenGegevens leeg wordt meegeven, dan worden alle gegevens verwijderd.

Lees meer over dynamische velden

Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze request is hetzelfde als bij de response voor `GET`
// op `/groep/{groepsnummer}`.
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze response is hetzelfde als bij `GET` op
// `/groep/{groepsnummer}`.

Ledenaantallen

Ledenaantallen opvragen
GET/groep/{groepsnummer}/ledenaantallen

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/groep/groepsnummer/ledenaantallen
URI Parameters
HideShow
groepsnummer
string (required) 

Hoofdletter, vier cijfers en nog een hoofdletter

Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "links": [
  {
   "rel": "self",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/groep/A1000K/ledenaantallen",
   "method": "GET",
   "secties": []
  },
  {
   "rel": "groep",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/groep/A1000K",
   "method": "GET",
   "secties": []
  }
 ],
 "groepsnummer": "A1000K",
 "takStatistieken": [
  {
   "takNaam": "Alle takken",
   "aantalLeden": {
    "2012-2013": 38,
    "2015-2016": 34,
    "Nu": 0,
    "2011-2012": 49,
    "2014-2015": 29,
    "2013-2014": 47
   },
   "aantalLeiding": {
    "2012-2013": 20,
    "2015-2016": 13,
    "Nu": 13,
    "2011-2012": 24,
    "2014-2015": 7,
    "2013-2014": 15
   }
  }
 ],
 "criteria": [
  {
   "naam": "Aantal groepsleiding en leiding bij een tak",
   "formaat": "%.0fleid(st)ers",
   "aantalPersonen": {
    "2012-2013": 21,
    "2015-2016": 14,
    "Nu": 15,
    "2011-2012": 24,
    "2014-2015": 9,
    "2013-2014": 18
   }
  },
  {
   "naam": "Aantal groepsleiding",
   "formaat": "%.0fleid(st)ers",
   "aantalPersonen": {
    "2012-2013": 5,
    "2015-2016": 4,
    "Nu": 6,
    "2011-2012": 1,
    "2014-2015": 3,
    "2013-2014": 4
   }
  },
  {
   "naam": "Aantal anderen",
   "formaat": "%.0fanderen",
   "aantalPersonen": {
    "2012-2013": 3,
    "2015-2016": 3,
    "Nu": 2,
    "2011-2012": 2,
    "2014-2015": 2,
    "2013-2014": 3
   }
  },
  {
   "naam": "Totaal groep",
   "formaat": "%.0fpersonen",
   "aantalPersonen": {
    "2012-2013": 58,
    "2015-2016": 48,
    "Nu": 16,
    "2011-2012": 70,
    "2014-2015": 39,
    "2013-2014": 65
   }
  },
  {
   "naam": "Percentage vrouwen",
   "formaat": "%.0f%%",
   "aantalPersonen": {
    "2012-2013": 41.37931034482759,
    "2015-2016": 60.416666666666664,
    "Nu": 60,
    "2011-2012": 50,
    "2014-2015": 63.1578947368421,
    "2013-2014": 50.76923076923077
   }
  },
  {
   "naam": "Percentage jongste takken",
   "formaat": "%.0f%%",
   "aantalPersonen": {
    "2012-2013": 0,
    "2015-2016": 0,
    "Nu": 0,
    "2011-2012": 0,
    "2014-2015": 0,
    "2013-2014": 0
   }
  },
  {
   "naam": "Gemiddelde leeftijd leiding",
   "formaat": "%.1fjaar",
   "aantalPersonen": {
    "2012-2013": 23.980512620154187,
    "2015-2016": 22.213812936415056,
    "Nu": 22.752007228821213,
    "2011-2012": 23.652550474456465,
    "2014-2015": 23.005872049087632,
    "2013-2014": 24.690157189293473
   }
  },
  {
   "naam": "Gemiddelde blijfduur leden",
   "formaat": "%.1fjaar",
   "aantalPersonen": {
    "2012-2013": 0.6408088608799417,
    "2015-2016": 1.07663837841218,
    "Nu": 1.2671924923205193,
    "2011-2012": 0.512550232257,
    "2014-2015": 0.8642051803031864,
    "2013-2014": 0.7711117795346965
   }
  },
  {
   "naam": "Gemiddelde blijfduur leiding",
   "formaat": "%.1fjaar",
   "aantalPersonen": {
    "2012-2013": 0.9302141941496758,
    "2015-2016": 2.293313540611115,
    "Nu": 2.776727996033457,
    "2011-2012": 0.6393012861318165,
    "2014-2015": 1.735131840528388,
    "2013-2014": 1.302644111958056
   }
  }
 ],
 "groepsevolutie": [
  {
   "naam": "leden",
   "aantalPersonen": {
    "2007-2008": 0,
    "2009-2010": 55,
    "2012-2013": 38,
    "2006-2007": 0,
    "2015-2016": 34,
    "Nu": 0,
    "2011-2012": 49,
    "2014-2015": 29,
    "2008-2009": 43,
    "2013-2014": 47,
    "2010-2011": 41
   }
  },
  {
   "naam": "leiding",
   "aantalPersonen": {
    "2007-2008": 9,
    "2009-2010": 31,
    "2012-2013": 21,
    "2006-2007": 0,
    "2015-2016": 14,
    "Nu": 0,
    "2011-2012": 24,
    "2014-2015": 9,
    "2008-2009": 16,
    "2013-2014": 18,
    "2010-2011": 28
   }
  },
  {
   "naam": "anderen",
   "aantalPersonen": {
    "2007-2008": 0,
    "2009-2010": 2,
    "2012-2013": 3,
    "2006-2007": 0,
    "2015-2016": 3,
    "Nu": 0,
    "2011-2012": 2,
    "2014-2015": 2,
    "2008-2009": 2,
    "2013-2014": 3,
    "2010-2011": 2
   }
  },
  {
   "naam": "totaal",
   "aantalPersonen": {
    "2007-2008": 9,
    "2009-2010": 86,
    "2012-2013": 58,
    "2006-2007": 0,
    "2015-2016": 48,
    "Nu": 0,
    "2011-2012": 70,
    "2014-2015": 39,
    "2008-2009": 60,
    "2013-2014": 65,
    "2010-2011": 69
   }
  }
 ],
 "ledenPerLeeftijd": {
  "10": {
   "1985": 1,
   "1989": 1,
   "1992": 1,
   "1994": 1,
   "1995": 4,
   "1996": 4,
   "1997": 2,
   "1998": 1
  }
 },
 "leidingservaring": {
  "0": 2,
  "1": 3,
  "2": 2,
  "3": 3,
  "4": 1,
  "5": 1,
  "6": 1,
  "8": 1,
  "13": 1
 },
 "instroom": [
  {
   "werkjaar": "2009-2010",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 0,
    "9": 0,
    "10": 0,
    "11": 0,
    "12": 0,
    "13": 0,
    "14": 0,
    "15": 0,
    "16": 0,
    "17": 0,
    "18": 0,
    "19": 1,
    "20": 1,
    "21": 0
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2011-2012",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 0,
    "9": 4,
    "10": 2,
    "11": 5,
    "12": 1,
    "13": 3,
    "14": 4,
    "15": 0,
    "16": 0,
    "17": 0,
    "18": 4,
    "19": 1,
    "20": 2,
    "21": 0
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2017-2018",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 0,
    "9": 0,
    "10": 5,
    "11": 2,
    "12": 5,
    "13": 1,
    "14": 2,
    "15": 0,
    "16": 0,
    "17": 1,
    "18": 0,
    "19": 2,
    "20": 3,
    "21": 4
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2012-2013",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 0,
    "9": 3,
    "10": 3,
    "11": 4,
    "12": 1,
    "13": 0,
    "14": 1,
    "15": 2,
    "16": 0,
    "17": 0,
    "18": 0,
    "19": 0,
    "20": 1,
    "21": 0
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2014-2015",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 1,
    "8": 4,
    "9": 3,
    "10": 4,
    "11": 3,
    "12": 2,
    "13": 7,
    "14": 2,
    "15": 4,
    "16": 5,
    "17": 0,
    "18": 0,
    "19": 0,
    "20": 0,
    "21": 0
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2010-2011",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 1,
    "8": 2,
    "9": 8,
    "10": 8,
    "11": 1,
    "12": 10,
    "13": 8,
    "14": 6,
    "15": 5,
    "16": 2,
    "17": 1,
    "18": 0,
    "19": 2,
    "20": 1,
    "21": 1
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2013-2014",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 6,
    "9": 10,
    "10": 3,
    "11": 2,
    "12": 3,
    "13": 2,
    "14": 7,
    "15": 3,
    "16": 0,
    "17": 0,
    "18": 0,
    "19": 0,
    "20": 1,
    "21": 2
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2016-2017",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 0,
    "9": 4,
    "10": 1,
    "11": 2,
    "12": 0,
    "13": 1,
    "14": 0,
    "15": 0,
    "16": 0,
    "17": 0,
    "18": 0,
    "19": 0,
    "20": 0,
    "21": 0
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2015-2016",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 1,
    "8": 0,
    "9": 1,
    "10": 1,
    "11": 4,
    "12": 3,
    "13": 2,
    "14": 0,
    "15": 0,
    "16": 0,
    "17": 0,
    "18": 0,
    "19": 1,
    "20": 0,
    "21": 0
   }
  }
 ],
 "uitstroom": [
  {
   "werkjaar": "2009-2010",
   "aantalPerLeeftijd": {}
  },
  {
   "werkjaar": "2011-2012",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 0,
    "9": 3,
    "10": 3,
    "11": 6,
    "12": 0,
    "13": 4,
    "14": 4,
    "15": 1,
    "16": 1,
    "17": 1,
    "18": 2,
    "19": 0,
    "20": 1,
    "21": 0
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2017-2018",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 0,
    "9": 1,
    "10": 8,
    "11": 3,
    "12": 8,
    "13": 3,
    "14": 4,
    "15": 4,
    "16": 3,
    "17": 1,
    "18": 0,
    "19": 0,
    "20": 1,
    "21": 2
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2012-2013",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 0,
    "9": 1,
    "10": 2,
    "11": 2,
    "12": 3,
    "13": 1,
    "14": 2,
    "15": 4,
    "16": 1,
    "17": 1,
    "18": 0,
    "19": 2,
    "20": 2,
    "21": 1
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2014-2015",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 1,
    "9": 3,
    "10": 1,
    "11": 2,
    "12": 1,
    "13": 1,
    "14": 2,
    "15": 2,
    "16": 3,
    "17": 0,
    "18": 0,
    "19": 1,
    "20": 0,
    "21": 1
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2010-2011",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 0,
    "9": 5,
    "10": 1,
    "11": 0,
    "12": 3,
    "13": 3,
    "14": 2,
    "15": 0,
    "16": 0,
    "17": 0,
    "18": 0,
    "19": 0,
    "20": 1,
    "21": 0
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2013-2014",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 2,
    "9": 5,
    "10": 3,
    "11": 1,
    "12": 4,
    "13": 3,
    "14": 6,
    "15": 3,
    "16": 1,
    "17": 1,
    "18": 1,
    "19": 0,
    "20": 0,
    "21": 0
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2016-2017",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 0,
    "9": 1,
    "10": 1,
    "11": 2,
    "12": 5,
    "13": 3,
    "14": 2,
    "15": 0,
    "16": 0,
    "17": 0,
    "18": 0,
    "19": 0,
    "20": 0,
    "21": 0
   }
  },
  {
   "werkjaar": "2015-2016",
   "aantalPerLeeftijd": {
    "7": 0,
    "8": 1,
    "9": 3,
    "10": 2,
    "11": 5,
    "12": 3,
    "13": 2,
    "14": 6,
    "15": 3,
    "16": 3,
    "17": 7,
    "18": 0,
    "19": 0,
    "20": 0,
    "21": 0
   }
  }
 ]
}

Functies

Er zijn twee soorten functies:

Soort Aanduiding in het veld type Gefactureerd en verzekerd
Groepseigen functies groep Nooit
Verbondsfuncties verbond Altijd, op enkele uitzonderingen na

Functielijst

Functielijst opvragen
GET/functie?groep={startGroepsnummer}

Alle functies die gebruikt worden binnen de opgegeven groepen, waar de gebruiker recht op hebt.

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/functie?groep=startGroepsnummer
URI Parameters
HideShow
startGroepsnummer
string (optional) 

Dit duidt op alle groepen waarvan het groepsnummer hiermee begint.

Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "links": [
  {
   "rel": "self",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie",
   "method": "GET",
   "secties": []
  },
  {
   "rel": "nieuwe groepseigen functie",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie",
   "method": "POST",
   "secties": []
  }
 ],
 "functies": [
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75b320b812440010b8125568b03d1",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75b320b812440010b8125568b03d1",
   "beschrijving": "Kandidaat Instructor",
   "type": "verbond",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "Leiding",
     "volgorde": 6
    }
   ],
   "groepen": [
    "X0055G",
    "X0066G",
    "X1027G",
    "X4003G",
    "X4004G",
    "X4010G",
    "X4017G"
   ],
   "code": "AINS"
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e234441ba0101444b68882026c9",
     "method": "GET",
     "secties": []
    },
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e234441ba0101444b68882026c9",
     "method": "PATCH",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75e234441ba0101444b68882026c9",
   "beschrijving": "Contact",
   "type": "groep",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "A1000K",
     "volgorde": 10
    }
   ],
   "groepen": [
    "A1000K"
   ]
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e234441ba0101444b516193249d",
     "method": "GET",
     "secties": []
    },
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e234441ba0101444b516193249d",
     "method": "PATCH",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75e234441ba0101444b516193249d",
   "beschrijving": "Terugkomende OKI",
   "type": "groep",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "A1000K",
     "volgorde": 10
    }
   ],
   "groepen": [
    "A1000K"
   ]
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75b320b812440010b8125557c038d",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75b320b812440010b8125557c038d",
   "beschrijving": "Gouwploeg",
   "type": "verbond",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "Leiding",
     "volgorde": 6
    }
   ],
   "groepen": [
    "X0055G",
    "X0066G",
    "X1027G",
    "X4003G",
    "X4004G",
    "X4010G",
    "X4017G"
   ],
   "code": "GPL"
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e233a07f8c2013b4159f6a30c2b",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75e233a07f8c2013b4159f6a30c2b",
   "beschrijving": "Studiedienst",
   "type": "verbond",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "Anderen",
     "volgorde": 7
    }
   ],
   "groepen": [
    "X0055G",
    "X0066G",
    "X1027G",
    "X4003G",
    "X4004G",
    "X4010G",
    "X4017G"
   ],
   "code": "STD"
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e232de586e9012dfffc22e60678",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75e232de586e9012dfffc22e60678",
   "beschrijving": "Begeleiding Gilwell",
   "type": "verbond",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "Leiding",
     "volgorde": 6
    }
   ],
   "groepen": [
    "X0055G",
    "X0066G",
    "X1027G",
    "X4003G",
    "X4004G",
    "X4010G",
    "X4017G"
   ],
   "code": "BGGI"
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75b320b812440010b812556b103dc",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75b320b812440010b812556b103dc",
   "beschrijving": "Pr Domeinen",
   "type": "verbond",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "Anderen",
     "volgorde": 7
    }
   ],
   "groepen": [
    "X0055G",
    "X0066G",
    "X1027G",
    "X4003G",
    "X4004G",
    "X4010G",
    "X4017G"
   ],
   "code": "PDOM"
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75b320dac3a40010dac3a9ea90001",
     "method": "GET",
     "secties": []
    },
    {
     "rel": "adjunct",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75b320b812440010b8125545a034d",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75b320dac3a40010dac3a9ea90001",
   "beschrijving": "Secretaris",
   "type": "verbond",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "Leiding",
     "volgorde": 6
    }
   ],
   "groepen": [
    "X0061G"
   ],
   "code": "GRS",
   "adjunct": "d5f75b320b812440010b8125545a034d"
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75b320b812440010b812554470349",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75b320b812440010b812554470349",
   "beschrijving": "Adjunct Gouwcommissaris Vorming",
   "type": "verbond",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "Leiding",
     "volgorde": 6
    }
   ],
   "groepen": [
    "X0055G",
    "X0066G",
    "X1027G",
    "X4003G",
    "X4004G",
    "X4010G",
    "X4017G"
   ],
   "code": "AGCV"
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75b320b812440010b812554d4036b",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75b320b812440010b812554d4036b",
   "beschrijving": "Collega",
   "type": "verbond",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "Anderen",
     "volgorde": 7
    }
   ],
   "groepen": [
    "X0055G",
    "X0066G",
    "X1027G",
    "X4003G",
    "X4004G",
    "X4010G",
    "X4017G"
   ],
   "code": "COLL"
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75b320b812440010b812555970393",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75b320b812440010b812555970393",
   "beschrijving": "Verantwoordelijke Groepsadministratie",
   "type": "verbond",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "Leiding",
     "volgorde": 6
    }
   ],
   "groepen": [
    "A1000K",
    "A1322G",
    "X0055G",
    "X0061G",
    "X0066G",
    "X1027G",
    "X3090G",
    "X4003G",
    "X4004G",
    "X4010G",
    "X4017G"
   ],
   "code": "VGA"
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75b320b812440010b812556bb03df",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75b320b812440010b812556bb03df",
   "beschrijving": "Verantw. Hopper Winkel",
   "type": "verbond",
   "groeperingen": [
    {
     "naam": "Leiding",
     "volgorde": 6
    }
   ],
   "groepen": [
    "X0055G",
    "X0066G",
    "X1027G",
    "X4003G",
    "X4004G",
    "X4010G",
    "X4017G"
   ],
   "code": "VHW"
  }
 ]
}

Functies

Functie aanmaken
POST/functie

Request

Example URI

POST https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/functie
Request
HideShow

Je maak een nieuwe groepseigen functie aan. Enkel de velden beschrijving en voor zijn verplicht. We laten (op dit moment) geen meerdere groepen in het voor veld door.

Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze request is hetzelfde als de response bij `GET` op
// `/functie/{id}`.
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze response is hetzelfde als bij `GET` op `/functie/{id}`
// voor de aangemaakte functie.

Functie

Functie opvragen
GET/functie/{id}

Een gebruiker heeft leesrechten op de groepseigen functies van de groepen waar hij rechten over heeft en alle verbondsfuncties.

Bij verbondsfuncties worden de velden code en adjunct gebruikt.

Het veld groepen bevat alle groepen waarbij deze functie kan voorkomen en waar de ingelogde gebruiker toegang toe heeft. Voor groepseigen functies is dit steeds één groep.

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/functie/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van de functie

Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "links": [
  {
   "rel": "self",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e234441ba0101444b68882026c9",
   "method": "GET",
   "secties": []
  },
  {
   "rel": "self",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e234441ba0101444b68882026c9",
   "method": "PATCH",
   "secties": []
  }
 ],
 "id": "d5f75e234441ba0101444b68882026c9",
 "aangepast": "2017-02-16T18:48:52.260+01:00",
 "beschrijving": "Contact",
 "type": "groep",
 "groepen": [
  "A1000K"
 ]
}

Functie bewerken
PATCH/functie/{id}

Example URI

PATCH https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/functie/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van de functie

Request
HideShow

Update van het beschrijving veld. Alle andere velden worden genegeerd.

Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze request is hetzelfde als de response bij `GET` op
// `/functie/{id}`.
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze response is hetzelfde als bij `GET` op `/functie/{id}`
// voor de aangemaakte functie.

Functie verwijderen
DELETE/functie/{id}

Example URI

DELETE https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/functie/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van de functie

Response  204
Response  400
HideShow

Als de ingelogde gebruiker niet bevestigd heeft

Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "boodschap": "Groepseigen functie Terugkomende OKI",
 "vraag": "Ben je zeker?",
 "link": "/groepsadmin/rest-ga/functie/d5f75e234441ba0101444b516193249d?bevestig=true"
}

Ledenlijst

Ledenlijst

Overzicht opvragen
GET/ledenlijst

2 optionele uri parameters toegelaten:

 • offset: bij het hoeveelste lid de ledenlijst moet starten (Inclusief startend van 0)

 • aantal: maximum aantal leden server mag teruggeven. (de server mag minder teruggeven)

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst
Response  200
HideShow

Bij een request header zoals Accept: */* of Accept: application/json

Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "aantal": 20, // Aantal leden in huidige response
 "totaal": 1231, //Aantal leden in ledenlijst
 "offset": 0,
 "leden": [
  {
   "id": "d5f75b320b812440010b8127f95f4db4",
   "waarden": {
    "id voornaam": "Baden",
    "id groepseigen veld oprichter": true
   },
   "links":[
    {
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid/d5f75b320b812440010b8127f95f4db4?positie=foo", //Merk op extra paramter, de server kan ervoor kiezen om hier een extra parameter mee te geven, om zo prev en next correct te berekenen als lid meerdere keren in de lijst zit.
     "rel": "self",
     "method": "GET"
    },
   ]
  }
 ]
 "links":[
  {
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst?offset=0",
   "rel": "self",
   "method": "GET"
  }, {
   "rel": "next",
   "method": "GET",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst?offset=20",
  }, {
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/filter/huidige",
   "rel": "filter",
   "method": "GET"
  },
 ]
}
Response  200
HideShow

Bij een request header zoals Accept: text/csv

Headers
Content-Type: text/csv
Body
Voornaam;Achternaam;Straat;Functies;Gemeente;loonopdracht;vinkje;
"Baden";"Powell";"DE ROSKAM";"VGA";"SCHILDE";"<INPUT TYPE=""CHECKBOX"" DISABLED/>";"<INPUT TYPE=""CHECKBOX"" DISABLED/>";
Response  200
HideShow

Bij een request header zoals Accept: application/pdf

Headers
Content-Type: application/pdf
Body
// Een pdf-bestand

Etiket

Etiketten maken
POST/ledenlijst/etiket

Example URI

POST https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/etiket
Request
HideShow
Body
{
 "grootte": {
  "horizontaal": "100",
  "verticaal": "50"
 },
 "tussenruimte": {
  "horizontaal": "3",
  "verticaal": "3"
 },
 "marge": {
  "horizontaal": "4",
  "verticaal": "4"
 },
 "inhoud": "Hello world!",
 "blanco": 2,
 "familie": true,
 "alleAdressen": false
}
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/pdf
Body
// Een pdf-bestand

Filterlijst

Filterlijst opvragen
GET/ledenlijst/filter

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/filter
Response  200
HideShow
Body
{
 "filters": [ //Enkel opgeslage filters, huidige niet dus.
  {
   "id": "d5f75e23385c5e6e0139493b8546035e", //Niet aanwezig voor `huidige` filter als niet opgeslagen
   "naam": "Mijn filter", //Niet aanwezig voor `huidige` filter als niet opgeslagen
   "type":"verbond", // Niet aanwezig voor `huidige` als niet opgeslagen. Mogelijkheden ['verbond', 'groep', 'lid']
   "groep": "A3143G", // Enkel aanwezig indien type groep
   "links":[
    {
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/filter/d5f75e23385c5e6e0139493b8546035e", //Niet aanwezig voor `huidige` filter als niet opgeslagen
     "rel": "self",
     "method": "GET"
    }, {
     "rel": "update", //Enkel aanwezig als je dit type filter mag wijzigen
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/filter/d5f75b320b812440010b8127f95f4db4",
     "method": "PATCH",
     "secties": ["id", "naam", "groep" /*als type == "groep"*/, "kolommen", "filter", "sortering"] //"naam" niet zichtbaar voor "huidige"
    }
   ]
  }
 ],
 "links":[
  {
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/filter",
   "rel": "self",
   "method": "GET"
  }, {
   "rel": "create",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/filter",
   "method": "POST",
  }, {
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/filter/huidige",
   "rel": "current",
   "method": "GET"
  },
 ]
}

Filter aanmaken
POST/ledenlijst/filter

Example URI

POST https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/filter
Request
HideShow
Body
{
 "naam": "Mijn filter", //Niet aanwezig voor `huidige` filter als niet opgeslagen
 "type": "verbond", // Niet aanwezig voor `huidige` als niet opgeslagen. Mogelijkheden ['verbond', 'groep', 'lid']
 "groep": "A3143G", // Enkel aanwezig indien type groep
 "kolommen": [
  "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", // leesbare id voor verbondsvelden
  "vgagegevens.voornaam" //pad naar veld in lid json structuur (zie
 ],
 "criteria": { // per filtertype een attribuut, mag afwezig zijn als niet belangrijk
  "functies": ["d5f75e23385c5e6e0139493b8546035e"], // Lijst van functieid's
  "leeftijd": {
   "ouderdan": 16, //optioneel
   "jongerdan": 13, //optioneel
   "op31december": true //optioneel false by default
  },
  "geslacht": "jongen", //<> meisje
  "groepen": ["A3143G"],
  "groepseigen": [
   {
    "veld": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", //veld-id
    "waarde": "ok",
    "patroon": true // LIKE pattern optioneel false by default % en _ voor matching
   }
  ]
 },
 "sortering": [ // Moet in aanwezig zijn in de kolommen
  "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c"
 ]
}
Response  200
HideShow
Body
// De inhoud van deze response is hetzelfde als bij `GET` op `/ledenlijst/filter/{id}`
// voor de aangemaakte filter.

Filter

Filter opvragen
GET/ledenlijst/filter/{id}

De speciale id huidige wordt gebruikt om de filter gebruikt door de ledenlijst aan te duiden.

De huidige filter moet niet perse een opgeslagen filter zijn.

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/filter/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van de filter

Response  200
HideShow
Body
{
 "id": "d5f75e23385c5e6e0139493b8546035e", //Niet aanwezig voor `huidige` filter als niet opgeslagen
 "naam": "Mijn filter", //Niet aanwezig voor `huidige` filter als niet opgeslagen
 "type": "verbond", // Niet aanwezig voor `huidige` als niet opgeslagen. Mogelijkheden ['verbond', 'groep', 'lid']
 "groep": "A3143G", // Enkel aanwezig indien type groep
 "kolommen": [
  "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", // leesbare id voor verbondsvelden
  "vgagegevens.voornaam" //pad naar veld in lid json structuur (zie
 ],
 "criteria": { // per filtertype een attribuut, mag afwezig zijn als niet belangrijk
  "functies": ["d5f75e23385c5e6e0139493b8546035e"], // Lijst van functieid's
  "leeftijd": {
   "ouderdan": 16, //optioneel
   "jongerdan": 13, //optioneel
   "op31december": true //optioneel false by default
  },
  "geslacht": "jongen", //<> meisje
  "groepen": ["A3143G"],
  "groepseigen": [
   {
    "veld": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", //veld-id
    "waarde": "ok",
    "patroon": true // LIKE pattern optioneel false by default % en _ voor matching
   }
  ]
 },
 "sortering": [ // Moet in aanwezig zijn in de kolommen
  "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c"
 ],
 "links":[
  {
   "href": "rest/ledenlijst/filter/d5f75e23385c5e6e0139493b8546035e", //Niet aanwezig voor `huidige` filter als niet opgeslagen
   "rel": "self",
   "method": "GET"
  }, {
   "rel": "update", //Enkel aanwezig als je dit type filter mag wijzigen
   "href": "/rest/ledenlijst/filter/d5f75b320b812440010b8127f95f4db4",
   "method": "PATCH",
   "secties": ["id" /*Enkel bij `huidige`*/, "naam", "groep" /*als type == "groep"*/, "kolommen", "filter", "sortering"] //"naam" niet zichtbaar voor "huidige"
  }
 ],
 "aangepast": "2015-06-04T08:34:41.823Z"
}

Filter bewerken
PATCH/ledenlijst/filter/{id}

Het id van een filter verandert bij een patch.

Example URI

PATCH https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/filter/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van de filter

Response  200
HideShow
Body
// zoals `GET` indien succesvol

Filter verwijderen
DELETE/ledenlijst/filter/{id}

Om een filter te deleten, huidige mag niet ge-deleted worden.

Example URI

DELETE https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/filter/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van de filter

Response  204
Response  403

Mogelijke kolommen

Mogelijke kolommen opvragen
GET/ledenlijst/kolom-type

Een lijst met alle toegelaten kolommen van een filter, exact zoals de kolomtypes zelf weergegeven

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/kolom-type
Response  200
HideShow
Body
{
 "kolommen": [
  {
    "type" : "vinkje", // Zie dynamische velden
    "id" : "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", // leesbare id voor verbondsvelden
    "label": "tekst veld",
    "beschrijving": "voor hover",
    "van": "groep"
  }, {
    "type" : "tekst", // Zie dynamische velden
    "id" : "vgagegevens.voornaam", //pad naar veld in lid json structuur (zie foutmeldingen)
    "label": "Voornaam",
    "beschrijving": "voor hover",
    "van": "verbond"
  },
  ...
 ],
 "links":[
  {
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/kolom-type",
   "rel": "self",
   "method": "GET"
  }
 ]
}

E-mail

E-mail sturen
POST/ledenlijst/mail

Example URI

POST https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/mail
Request
HideShow
Body
--AaB03x
Content-Disposition: form-data; name="sjabloon"
Content-Type: application/json

{
  "bcc": "bp@gmail.com",
  "vanGroep": "X1234Y",
  "replyTo": "bp@sgv.be",
  "inhoud": "Hello world!",
  "onderwerp": "Test",
  "van": "BP",
  "bestemming": {
    "lid": true,
    "contacten": true,
    "groepseigenGegevens": []
  }
}

--AaB03x--
Response  202
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "boodschap": "Je staat op het punt te e-mailen naar 1 personen.",
 "vraag": "Ben je zeker?"
}
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "gelukt": [
  "bp@sgv.be"
 ],
 "mislukt": {
  "typfout@@sgv.be"
 }
}

Steekkaart

Steekkaarten exporteren
GET/ledenlijst/steekkaart

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/ledenlijst/steekkaart
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/pdf
Body
// Een pdf-bestand

Sjablonen

Etiketsjablonen

Etiketsjablonen opvragen
GET/sjabloon/etiket

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/etiket
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "links": [
  {
   "rel": "self",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/etiket",
   "method": "GET",
   "secties": []
  },
  {
   "rel": "nieuw etiketsjabloon",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/etiket",
   "method": "POST",
   "secties": []
  }
 ],
 "sjablonen": [
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/etiket/d5f75e234441ba0101445066ab8d3bc9",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75e234441ba0101445066ab8d3bc9",
   "grootte": {
    "horizontaal": 70,
    "verticaal": 36.5
   },
   "tussenruimte": {
    "horizontaal": 0,
    "verticaal": 0
   },
   "marge": {
    "horizontaal": 0,
    "verticaal": 5
   },
   "naam": "Etiketten verbond",
   "inhoud": "<p><font size=\"3\"><font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\">[voornaam] [achternaam]</font></font></p>\r\n<p><font size=\"3\"><font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\">[straat]</font></font></p>\r\n<p><font size=\"3\"><font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\">[gemeente]</font></font></p>\r\n",
   "blanco": 0,
   "familie": false,
   "alleAdressen": false,
   "aantalEtikettenPerRij": 3,
   "aantalRijenPerPagina": 8
  }
 ]
}

Etiketsjabloon aanmaken
POST/sjabloon/etiket

Request

Example URI

POST https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/etiket
Request
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze request is hetzelfde als de response bij `GET` op
// `/sjabloon/etiket/{id}`.
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze response is hetzelfde als bij `GET` op `/sjabloon/etiket/{id}`
// voor het aangemaakte etiketsjabloon.

Etiketsjabloon

Etiketsjabloon opvragen
GET/sjabloon/etiket/{id}

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/etiket/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van het etiketsjabloon

Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "links": [
  {
   "rel": "self",
   "href": "/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/etiket/d5f75e234441ba0101445066ab8d3bc9",
   "method": "GET",
   "secties": []
  }
 ],
 "id": "d5f75e234441ba0101445066ab8d3bc9",
 "grootte": {
  "horizontaal": 70,
  "verticaal": 36.5
 },
 "tussenruimte": {
  "horizontaal": 0,
  "verticaal": 0
 },
 "marge": {
  "horizontaal": 0,
  "verticaal": 5
 },
 "naam": "Etiketten verbond",
 "inhoud": "<p><font size=\"3\"><font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\">[voornaam] [achternaam]</font></font></p>\r\n<p><font size=\"3\"><font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\">[straat]</font></font></p>\r\n<p><font size=\"3\"><font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\">[gemeente]</font></font></p>\r\n",
 "blanco": 0,
 "familie": false,
 "alleAdressen": false,
 "aantalEtikettenPerRij": 3,
 "aantalRijenPerPagina": 8
}

Etiketsjabloon bewerken
PATCH/sjabloon/etiket/{id}

Het id van een etiktetsjabloon verandert bij een patch.

Example URI

PATCH https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/etiket/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van het etiketsjabloon

Request
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze request is hetzelfde als de response bij `GET` op
// `/sjabloon/etiket/{id}`.
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze response is hetzelfde als bij `GET` op `/sjabloon/etiket/{id}`
// voor het aangemaakte etiketsjabloon.

Etiketsjabloon verwijderen
DELETE/sjabloon/etiket/{id}

Example URI

DELETE https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/etiket/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van het etiketsjabloon

Response  204

E-mailsjablonen

E-mailsjablonen opvragen
GET/sjabloon/mail

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/mail
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json

E-mailsjabloon aanmaken
POST/sjabloon/mail

Request

Example URI

POST https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/mail
Request
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze request is hetzelfde als de response bij `GET` op
// `/sjabloon/mail/{id}`.
{
   "naam": "test met bijlage",
   "onderwerp": "test",
   "inhoud": "<p>\r\n\tPas de inhoud van je email aan</p>\r\n",
   "bestemming": {
    "lid": true,
    "contacten": false,
    "groepseigenGegevens": []
   },
   "vanGroep": "A1000K",
   "van": "John Doe",
   "replyTo": "johndoe@sgv.be",
   "bcc": "test"
}
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze response is hetzelfde als bij `GET` op `/sjabloon/mail/{id}`
// voor het aangemaakte e-mailsjabloon.

E-mailsjabloon

E-mailsjabloon opvragen
GET/sjabloon/mail/{id}

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/mail/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van het e-mailsjabloon

Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "links": [
  {
   "rel": "self",
   "href": "http://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/mailsjabloon",
   "method": "GET",
   "secties": []
  },
  {
   "rel": "nieuw e-mailsjabloon",
   "href": "http://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/mailsjabloon",
   "method": "POST",
   "secties": []
  }
 ],
 "sjablonen": [
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "http://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/mailsjabloon/d5f75e233e44d5d4013e5626300b2886",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75e233e44d5d4013e5626300b2886",
   "naam": "test met bijlage",
   "onderwerp": "test",
   "inhoud": "<p>\r\n\tPas de inhoud van je email aan</p>\r\n",
   "bestemming": {
    "lid": true,
    "contacten": false,
    "groepseigenGegevens": []
   },
   "van": "John Doe",
   "replyTo": "johndoe@sgv.be",
   "bcc": "test"
  },
  {
   "links": [
    {
     "rel": "self",
     "href": "http://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/mailsjabloon/d5f75e235064b552015067bd7d8771db",
     "method": "GET",
     "secties": []
    }
   ],
   "id": "d5f75e235064b552015067bd7d8771db",
   "naam": "test",
   "onderwerp": "Individuele steekkaart invullen",
   "inhoud": "<p>\r\n\tBeste,</p>\r\n<p>\r\n\t&nbsp;</p>\r\n<p>\r\n\tMogen we u vragen om de individuele steekkaart van [voornaam] [achternaam] na te kijken?</p> en om deze <b>zo snel mogelijk aan te passen in de steekkaart</b>.</p>\r\n<p>\r\n\t&nbsp;</p>\r\n<p>\r\n\tHartelijk dank voor uw medewerking.</p>\r\n<p>\r\n\t&nbsp;</p>\r\n<p>\r\n\tMet vriendelijke scouts- en gidsengroeten,</p>\r\n<p>\r\n\tDe groepsleiding</p>\r\n",
   "bestemming": {
    "lid": true,
    "contacten": true,
    "groepseigenGegevens": []
   },
   "van": "John Doe",
   "replyTo": "johndoe@sgv.be",
   "bcc": "Individuele steekkaart invullen"
  }
 ]
}

E-mailsjabloon bewerken
PATCH/sjabloon/mail/{id}

Het id van een e-mailsjabloon verandert bij een patch.

Example URI

PATCH https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/mail/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van het e-mailsjabloon

Request
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze request is hetzelfde als de response bij `GET` op
// `/sjabloon/mail/{id}`.
Response  200
HideShow
Headers
Content-Type: application/json
Body
// De inhoud van deze response is hetzelfde als bij `GET` op `/sjabloon/mail/{id}`
// voor het aangemaakte e-mailsjabloon.

E-mailsjabloon verwijderen
DELETE/sjabloon/mail/{id}

Example URI

DELETE https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/sjabloon/mail/id
URI Parameters
HideShow
id
string (required) 

Het id van het e-mailsjabloon

Response  204

Websites

Websites

Websites opvragen
GET/website

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/website
Response  200
HideShow

Een lijst van websites die getoond moeten worden in de globale menubalk.

Body
{
 "links": [
  {
   "rel": "self",
   "href": "http://localhost:8080/groepsadmin/rest-ga/websites",
   "method": "GET",
   "secties": [ ]
  },
  {
   "rel": "Scouts en Gidsen Vlaanderen",
   "href": "https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be",
   "method": "GET",
   "secties": [ ]
  },
  ...,
  {
   "rel": "Instagram",
   "href": "https://instagram.com/scoutsgidsenvl",
   "method": "GET",
   "secties": [ ]
  }
 ],
 "websites": [
  {
   "naam": "Scouts en Gidsen Vlaanderen",
   "url": "https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be"
  },
  {
   "naam": "Hopper",
   "url": "http://www.hopper.be"
  },
  {
   "naam": "Groepsadministratie",
   "url": "https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin"
  },
  {
   "naam": ".Org",
   "url": "https://www.scoutsengidsenvlaanderen.org"
  },
  {
   "naam": "Onkosten",
   "url": "https://onkosten.scoutsengidsenvlaanderen.org"
  },
  {
   "naam": "Wiki",
   "url": "https://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be"
  },
  {
   "naam": "Vacatures",
   "url": "https://vacature.scoutsengidsenvlaanderen.be"
  },
  {
   "naam": "Evenementen",
   "url": "https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/evenementen"
  },
  {
   "afbeelding": "https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/algemeen/menubalk/balk_sprite_fb.png",
   "naam": "Facebook",
   "url": "https://www.facebook.com/scoutsengidsenvlaanderen"
  },
  {
   "afbeelding": "https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/algemeen/menubalk/balk_sprite_twitter.png",
   "naam": "Twitter",
   "url": "https://twitter.com/ScoutsGidsenVL"
  },
  {
   "afbeelding": "https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/algemeen/menubalk/balk_sprite_instagram.png",
   "naam": "Instagram",
   "url": "https://instagram.com/scoutsgidsenvl"
  }
 ]
}

Zoeken

Zoeken

Leden zoeken
GET/zoeken?query={query}

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/zoeken?query=query
URI Parameters
HideShow
query
string (required) 

query waarop gezocht moet worden

Response  200
HideShow

Een lijst van alle leden die in aanmerking komen voor de query

Body
{
 "link": {
  "rel": "self",
  "href": "/groepsadmin/rest-ga/zoeken?query=powell",
  "method": "GET"
 },
 criteria: {
  "query": "powell"
 },
 leden: [
  {
   "link": {
    "rel": "self",
    "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid/d5f75b320b812440010b8127f95f4db4",
    "method": "GET"
   },
   "voornaam": "Baden",
   "achternaam": "Powell",
   "geboortedatum": "1857-02-22",
  },
  {
   "link": {
    "rel": "self",
    "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid/d5f75b320b812440010b8127f95f4db4",
    "method": "GET"
   },
   "voornaam": "Olave",
   "achternaam": "Baden-Powell",
   "geboortedatum": "1889-02-22",
  }
 ]
}

Gelijkaardig zoeken

Gelijkaardige leden zoeken
GET/zoeken/gelijkaardig?voornaam={voornaam}&achternaam={achternaam}

Example URI

GET https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/rest-ga/zoeken/gelijkaardig?voornaam=voornaam&achternaam=achternaam
URI Parameters
HideShow
voornaam
string (required) 

de voornaam waarop gezocht moet worden

achternaam
string (required) 

de achternaam waarop gezocht moet worden

Response  200
HideShow

Een lijst van alle leden van wie de naam lijkt op de opgegeven naam

Body
{
 "link": {
  "rel": "self",
  "href": "/groepsadmin/rest-ga/zoeken/gelijkaardig?voornaam=baden&achternaam=powel",
  "method": "GET"
 },
 criteria: {
  "voornaam": "baden",
  "achternaam": "powel"
 },
 leden: [
  {
   "link": {
    "rel": "self",
    "href": "/groepsadmin/rest-ga/lid/d5f75b320b812440010b8127f95f4db4",
    "method": "GET"
   },
   "voornaam": "Baden",
   "achternaam": "Powell",
   "geboortedatum": "1857-02-22",
  }
 ]
}

Generated by aglio on 17 Dec 2019